Home Ausbildung Unser Angebot Digitale Schule Deutsch Allgemeine Artikel Unsere Schule V raznolikosti je naša moč

V raznolikosti je naša moč

Pripravljati mlade ljudi na izzive 21. stoletja je eden izmed najpomembnejših ciljev Gimnazije Alpe-Jadran Velikovec.
Na naši šoli so učenci in učenke v središču pozornosti. Številčnost raznolike ponudbe jim nudi možnost oblikovanja individualne izobraževalne poti. Alpsko-jadranska misel
Od leta 2003 se imenujemo »Gimnazija Alpe-Jadran«. Tako s projekti v deželi kot tudi v čezmejnih kontaktih s partnerskimi šolami želimo prispevati k mirnemu sporazumevanju med narodi v regiji, ki je bila nad 100 let  zaznamovana z vojnimi spopadi in sporazumevalnimi težavami. Tuji jeziki
Tuji jeziki, ki jih na naši šoli poučujemo, so angleščina, italijanščina, slovenščina, francoščina, latinščina in španščina. Organiziramo bivanja v tujini. Pri jezikovnem pouku so na voljo jezikovni asistenti/jezikovne asistentke. Ustvarjalnost in socialna kompetenca
Pri pouku glasbe, pri likovni vzgoji in v gledališkem krožku se učenke in učenci lahko udejstvujejo na področjih njihovih posebnih sposobnostih. Športna ponudba v okviru neobveznih vaj obsega več športnih panog. Veliko vrednost polagamo na medsebojno spoštovanje. V ta namen učenke in učenci višje stopnje kot pomočnice in pomočniki spremljajo učenke in učence 1. razredov  ob prepirih in težavah (Peers; Buddys). Moderna oprema
Pouk informatike z možnostjo opravljanja zrelostnega izpita in izobrazba v informacijski tehnologiji sta možni v eLSA certificirani šoli (E-Learning v pouku). V vseh učilnicah sta na voljo računalnik in digitalni projektor (beamer). Imamo 3 računalniške učilnice pa tudi na hodnikih imajo učenke in učenci dostop do računalnikov. Na novo opremljena medijska učilnica omogoča pouk po najnovejših spoznanjih. V knjižnici je na voljo 13.000 medijev. Uspešno učenje in  dobro počutje
Naslednja povratna informacija pove, da se mladina na naši šoli dobro počuti: Na anketi med učenkami in učenci 4. razredov jih je nad 83 % odgovorilo, da bi ob ponovni možnosti odločanja zopet izbrali našo šolo. Celodnevni šolski obliki - Popoldanska oskrba in celodnevna šola
Na naši šoli že dve desetletji ponujamo popoldansko oskrbo v odprti obliki (tj. dopoldne redni pouk, popoldne učenje in prosti čas). Povprečno se 100 do 120 učenk in učencev  le-te ponudbe poslužuje. Od šolskega leta 2013/14 naprej imamo prvič en 1. razred, ki ima pouk v kombinirani obliki, pri čemer so ure pouka, učenja in prostega časa prilagojene dnevnemu ritmu učenk in učencev. Šolsko društvo
Naše šolsko društvo z imenom »Prijatelji Gimnazije Alpe-Jadran Velikovec« učenkam in učencem, učiteljicam in učiteljem ter staršem izven učnega časa nudi različne tečaje in projekte. Ponudba poglobitve v osnovno znanje je posebno priljubljena, kajti učenke in učenci lahko vadijo za šolske naloge vseh predmetov. Dan odprtih vrat
Vsako leto, v drugi polovici januarja, imajo učenke in učenci 4. razredov ljudske šole ali nove srednje šole možnost tekom enega popoldneva v obliki ugankarskega pohoda  spoznati ponudbo naše šole. Kontakt
Kot »odprta šola« vas vljudno vabimo na obisk naše šole, kjer lahko v neposrednem pogovoru izveste več o nas.
Home Ausbildung Unser Angebot Digitale Schule Deutsch Allgemeine Artikel Unsere Schule V raznolikosti je naša moč